Smith Family Album

Four Smith Men.
Smith Family.
Southwestern Presbyterian Choir. c1915.
Leetha Caroline Ferguson Smith.
Dr. Henry Allen Smith.
Dr. Henry Allen Smith & Leetha Caroline Ferguson Smith 1933.
Sumner Elementary School. MS.
Ola & Lloyd Smith.
Ola Williams Smith. 1919.
Cynthia, Kadence & Blake Smith.
Kadence Smith 2017.
Kadence, Gordon & Blake Smith.
Kadence Smith
Gordon, Rowland & Lloyd Smith.
Lloyd William Smith & Sons.
William Henry Williams
Dr. Smith & family
Dr. H.A. Smith & Leetha.
Show More